Anbi

Met het verkrijgen van de ANBI-status voor onze stichting zijn wij een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' geworden, RSIN 8518 20 517 Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)' kan een donateur binnen de geldende regels, giften van de Inkomsten-of Vennootschapsbelasting aftrekken. Algemeen Nut Beogende Instelling.

We zijn een erkende ANBI en maken al onze projectinformatie en bestedingen openbaar. We voldoen dus ruimschoots aan de meldingsplicht die bij een ANBI status hoort.

Donaties

Eenmalige donatie

Periodieke schenkingen

Voor periodieke schenkingen kunt u bij de inspecteur van de belastingen een zogeheten: Voorlopige Teruggaaf aanvragen. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. De Stichting Pink Promiss is sinds 2013 aangemerkt als ANBI.

GARANTIE: 100% naar de stichting Pink Promiss Stichting Pink Promiss is een transparante organisatie en biedt op deze website inzage in al haar uitgaven en activiteiten. Al sinds de oprichting van Stichting Pink Promiss, opgericht in 2012 gaat elke gedoneerde euro rechtstreeks naar de stichting Pink Promiss. Het grote succes van Stichting Pink Promiss is dat wij het vertrouwen hebben van donateurs en elke euro die zij inbrengen, wij aantoonbaar besteden. Wij zijn hier trots op.

Het maatschappelijke effect van uw bijdrage is immens!

Uit naam van allen die onze steun zo hard nodig hebben, danken wij u hartelijk. Pink Promiss is een Stichting zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen salaris.

E-mail: info@pinkpromiss.nl
Betaalgegevens: NL 43 INGB 0006 954631
T.n.v. Stichting Pink Promiss, Pijnacker
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling             
KvK: 556 93 032
RSIN: 8518 20 517

Steun PinkPromiss en geef een éénmalige donatie!

Like onze socialmedia pagina's

Volg ons via:

© Copyright 2018 Stichting Pink Promiss - All rights reserved. Powered by Xenodesign